Nhập mật khẩu

Vui lòng nhập mật khẩu để xem chapter này. Gợi ý mật khẩu là:

— Từ dùng để hình dung cảm giác thích một người tới nỗi giống như có hàng ngàn hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng, chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài + số chương ( gồm 5 chữ, 2 số )

x
x